1733 als centraal oproepnummer voor de huisartsenwachtdienst !!!  Dit nummer is actief zijn elke avond en nacht vanaf 18.00 tot 8.00 ‘s morgens , alsook tijdens het weekend en op feestdagen 24h/24. 

Vormt u het nummer 1733 ,  dan wordt u gevraagd uw taal te kiezen en het postnummer in te voeren van de gemeente waar de patiënt zich bevindt, gevolgd door  #  . Zo komt u terecht bij  de dienst 100 van Bergen , waar een professioneel opgeleide telefonist(e) u de nodige vragen stelt om zo snel mogelijk de ernst van de oproep in te schatten en u te verwijzen naar de meest adequate dienst. Een MUG dienst wordt opgeroepen bij de dringende gevallen, u wordt naar de spoedgevallen van het ziekenhuis verwezen zo nodig, de huisarts van wacht wordt op de hoogte gebracht van uw oproep en komt langs of neemt contact met u op voor een afspraak. U kan ook gevraagd worden na de wachtdienst contact op te nemen met eigen huisarts voor minder belangrijke, goedaardige problemen.

 Tijdens de « diepe » nacht , van 23.00 tot 8.00 , vervalt de verplichting van de huisartsenwachtdienst. Natuurlijk blijven de medische urgenties verzekerd door de ambulance diensten en de spoedgevallen van de verschillende ziekenhuizen.

De voordelen van dit systeem zijn multipel : tijd winnen bij levensbedreigende urgenties, als patiënt word je verwezen naar de meest adequate dienst, huisartsen worden zo ontlast van dringende oproepen waar elke seconde telt, als ook van overbodige ‘comfort’  oproepen.