In je GMD (Globaal medisch dossier) worden al je medische gegevens verzameld waardoor je zelf en je huisarts een overzicht behouden over je gezondheidstoestand. Zo worden nutteloze onderzoeken en dubbele handelingen vermeden. Doorverwijzing naar andere zorgverleners met uitwisseling van gegevens is veel eenvoudiger. (vb. bij een ziekenhuisopname).

Door het bijhouden en coördineren van je dossier voorziet het RIZIV een vergoeding. Het verlengen of openen van een GMD in onze praktijk wordt via de computer rechtstreeks met de mutualiteit geregeld , we vragen u alleen uw akkoord te verlenen via uw identiteitskaart  of  ISI plus kaart voor kinderen.

Je huisarts zal hiervoor een door het RIZIV vastgesteld bedrag ( nu 32 € ) ontvangen éénmaal per kalenderjaar . Vanaf dat ogenblik geniet je 30% vermindering op je eigen bijdrage voor elke raadpleging bij je huisarts  (voor 75-plussers , kinderen jonger dan 10 en chronisch zieken ook bij een huisbezoek).
Het GMD afgesloten bij ons in de praktijk is geldig voor alle artsen in de praktijk .