Sinds 1998 wordt de equipe regelmatig versterkt met een Haio. Deze HuisArts In Opleiding  ( actueel dr Gil Verstraete ), is een afgestudeerde arts die in onze praktijk 18 MAAND  beroepservaring komt opdoen.De keuze om van onze  praktijk een opleidingspraktijk te maken kwam er enerzijds omdat we jonge  huisartsen ons enthousiasme voor de huisartsgeneeskunde willen overbrengen,   en anderzijds omdat dit aanleren voor ons een stimulans is om zelf ook te  blijven verder leren, zowel op medisch als op pedagogisch vlak. We hopen dan ook dat  jullie ons steunen in deze opleidingstaak en de jonge huisartsen de kans geven  hun kennis te vervolmaken. Elk patiëntencontact wordt nadien besproken en  indien problemen kan de Haio altijd een beroep doen op één van ons. 

Naast Haios lopen sommige 7de jaars studenten een tweetal maanden stage bij ons in de praktijk.  Zij volgen de consultaties mee en verrichten enkele eenvoudige medische  handelingen. Als patiënt behoud je het recht de aanwezigheid van een   stagiair te weigeren bij je consultatie, is dit het geval verwittig ons.