1. Samenwerken  in een duo praktijk (met haio) wil zeggen dat u steeds bij één van de drie artsen terecht kunt. Door dagelijkse besprekingen , en het gemeenschappelijk computerdossier beschikt elke arts altijd over de nodige informatie voor uw behandeling. Wekelijks is er een praktijkoverleg waarbij we wat moeilijkere medische patiëntenproblemen bespreken. Door onze kennis samen te brengen proberen we je optimaal te helpen. Sinds april 2022 versterkt Dr Gil Verstraete onze equipe.

Je kan echter, als je dat wenst, kiezen voor één bepaalde arts (persoonlijke voorkeur,opvolgen van behandeling …). Dit geldt ook voor het aanvragen van een huisbezoek. In dat geval moet je mogelijk rekening houden met een langere wachttijd. Wij hopen, hoe dan ook, dat je aan elk van de artsen je volle vertrouwen wilt schenken !!!

2. Samenwerken met de huisartsenkring van KomenWaasten . (S.G.C.)

Sinds 1 september 2014 is de wachtdienst gecentraliseerd.  Het algemeen wachtnummer 1733 helpt u verder vanaf 18 h ‘s avonds tot en met 8 h ‘s morgens;en vanaf vrijdag 18h tot maandagmorgen 8 h.  Ook hier worden we op de hoogte gebracht van elk contact.  Zo willen we continuïteit van zorgen waarborgen. Dit terwijl er toch tijd vrijkomt voor nascholing,ontspanning en ons gezin.