• Een afspraak neem je best enkele dagen vooraf, maar kan zo nodig nog de dag zelf worden gemaakt.
  • Per  afspraak worden 15 min voorzien!  Kom je met meerdere personen of denk je meer tijd nodig te hebben bvb voor verzekeringspapieren , preoperatieve onderzoeken, een langere babbel… meld dit dan vooraf, zodat onnodige wachten van andere patiënten kan vermeden worden.
  • Kom op consultatie als het even kan. In de praktijk is het dossier voor      handen, is er meer materiaal ter beschikking, en het onderzoek gebeurt in      betere omstandigheden.
  • Vraag zo nodig en zo mogelijk je huisbezoek aan voor 10h ’s morgens.
  • Wanneer dringende hulp nodig is, mag je natuurlijk altijd bellen!      Spoedgevallen kunnen tussendoor opgevangen worden .Telefoneer als het kan liefst zelf, dan kan je reeds met de dokter overleggen. Bij een spoedgeval   zal je worden geholpen door de arts die zich het snelst kan vrijmaken.
  • Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord  is.       Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.
  • Voorschriften en attesten worden uitsluitend afgeleverd tijdens een consultatie of huisbezoek, en zijn nooit dringend.